Pływająca Membrana

 

 

 

 

Produkujemy też kule styropianowe przeznaczone do celów technicznych.
Tworzą one pływającą na powierzchni cieczy membranę, skutecznie zapobiegając parowaniu i wychładzaniu cieczy.